Grävtjänst i Götene är ett företaginriktat på gräv- och shaktningsarbeten
åkeritjänster samt sopning av industriplaner och vägar.
Vi utför såväl entreprenader som arbeten på löpande räkning åt Vägverket,
företag och kommuner.

Företaget har en funktionsriktig verkstadslokal i Götene,
och en maskinpark bestående av moderna och mångsidiga maskiner
som väl svarar upp till dagens miljökrav.

För mer information kontakta oss!